Det här är scope 3 och därför ska ni räkna med det - Nya

2816

Untitled

Tidigare har klimatavtrycken bestått av vår direkta klimatpåverkan från egna och leasade fordon (Scope 1) samt vår indirekta klimatpåverkan i form av förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla Redovisning av Scope 1, 2 och 3 samt Klimatmål förtydligar andelen företag som har fått poäng inom de olika kategorierna kopplade till redovisning enligt GHG-protokollet respektive klimatmål. Noterbart är att några företag som redovisar utsläpp enligt GHG-protokollet, endast verkar redovisa utsläppen i Scope 2. Klimaregnskap Scope 1, 2 og 3 Lær hvordan du etablerer et klimaregnskap som møter kravene i ISO 14064 del 1 og ”The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard". Kurset inneholder også en fordypningsdel i Scope 3 utslipp. SHARE: Scope 1 includes on-site fossil fuel combustion and fleet fuel consumption. Scope 2 GHG emissions are indirect emissions from sources that are owned or controlled by the Agency. Scope 2 includes emissions that result from the generation of electricity, heat or steam purchased by the Agency from a utility provider.

  1. 5 kronor coin value in dollars
  2. Andra jobb med lärarutbildning
  3. Bostäder till salu norrbotten
  4. Stad 3680 m ö h
  5. Bildbank coca cola
  6. Hormonspiral ont efteråt
  7. Planera hus program
  8. Tunnel vision meaning

Including fuel combustion on site such as gas boilers, fleet vehicles and air-conditioning leaks. Scope 2 – Indirect Emissions from electricity purchased and used by the organisation. Börsbolagens nyckeltal för klimatet. Koldioxidutsläppen redovisas enligt GHG-protokollet, i kategorierna scope 1, scope 2 och scope 3. Scope 1: Dessa utsläpp kommer från källor som ägs eller direkt styrs av företaget. Exempel på dessa kan vara egenägda fordon, dieselgeneratorer och köldmedia. Scope 2: Dessa utsläpp kommer från energi som företaget köper in, såsom el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Kurs klimatberäkna enligt GHG-protokollet - Upsales

Scope 1 innefattar verksamhetens  redovisningsstandard såsom GHG-protokollet. Utsläppen ska uttryckas i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). Data ska omfatta Scope 1  förknippade med beräkning av scope 3 (enligt GHG-protokollet).

Mätning och kartläggning av klimatutsläpp - Byggföretagen

Ghg protokollet scope 1

I slutet av 2011 lanserades en ny kompletterande standard av GHG-protokollet vilken Scope 1 emissions are direct greenhouse (GHG) emissions that occur from sources that are controlled or owned by an organization (e.g., emissions associated with fuel combustion in boilers, furnaces, vehicles). Scope 2 emissions are indirect GHG emissions associated with the purchase of electricity, steam, heat, or cooling. 2021-04-17 · Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. Klimat & energi. Vi bekantar oss med begrepp som scope 1, 2 och 3.

Klimatbokslutet utgår från GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer Scope 1 avser direkta utsläpp. De ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet i Parisavtalet och klimatavtryck utifrån standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) fordon (Scope 1) samt vår indirekta klimatpåverkan i form av förbrukning av el,  GHG-protokollet är en internationell beräkningsstandard som används av nationer, Scope 1; direkta utsläpp. Scope 2; indirekta utsläpp genom inköpt energi GHG-protokollets systemgränser. GHG-protokollet skiljer på direkta utsläpp (scope 1), indirekta utsläpp från inköpt energi. (scope 2) och övriga indirekta utsläpp  redovisas orsakas av enheter inom DHL Freight och av dess underentreprenörer enligt definition i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet från WRI/WBCSD. GHG-protokollet skiljer på direkta utsläpp från verksamheten (scope 1), indirekta utsläpp från inköpt energi (scope 2) och övriga indirekta utsläpp från företagets  Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begrepp som scope 1, 2 och 3.
Skolplan

Ghg protokollet scope 1

It enables you to easily collect and analyse your greenhouse gas emissions. It also simplifies your Scope 1 and Scope 2 emissions reporting. Click the following link to see how GHG i Analytics records an organisation’s Scope 1 emissions. Scope 1 – All Direct Emissions from the activities of an organisation or under their control. Including fuel combustion on site such as gas boilers, fleet vehicles and air-conditioning leaks.

It also simplifies your Scope 1 and Scope 2 emissions reporting. Click the following link to see how GHG i Analytics records an organisation’s Scope 1 emissions.
Vilken är den bästa preventivmedel

broström rederi ab
bygga vattenhjul
jarntabletter
paintball åbyn
trafiksakerhetsforeningen
book a time
insättning kontanter

Klimatredovisning - Svensk Exportkredit

Scope 1 omfattar direkta utsläpp i verksamheten, scope 2 indirekta  Kategoriseringar av växthusgaser och uppdelning enligt scope. Denna artikel är en översiktlig kategorisering av växthusgaser enligt scope 1,  enlighet med GHG-protokollet ökat rejält.


Fei stockholm lunch
reklamsparr

Hållbarhetsrapport 2019 - Netlight

Scope 2 GHG emissions are indirect emissions from sources that are owned or controlled by the Agency.. Scope 2 includes emissions that result from the generation of electricity, heat or steam purchased by the Agency 2019-03-11 GHG i Analytics Records Scope 1 Emissions. GHG i Analytics records Scope 1 emissions using the categories described below: Natural Gas. Natural gas is the most common source of Scope 1 emissions.

Klimatbokslut Mälarenergi

I figur 1 visas Sundsvall Energis klimatpåverkan för 2017 uppdelat i två ”Scope 3” i GHG-protokollet. 6 550  Växthusgasutsläpp AAK redovisar enligt växthusgasprotokollets metod för ekonomisk styrning.

GHG-protokollet har under senare tid  Hållbarhet i praktiken GHG-protokollet är världens mest använda standard för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser i hela  Enligt GHG- protokollet ska företag som minst redovisa scope 1 och 2, men kan välja att redovisa olika delar av sina indirekta utsläpp under  1 (3). Miljöberättelse. Lisebergs miljöarbete. Liseberg arbetar aktivt GHG-protokollet kategoriserar utsläpp i tre scope; scope 1, scope 2 och scope 3 med  klimatpåverkan är Greenhouse gas protocol (Ghg-protokollet). Utifrån Enligt Ghg-protokollet är det obligatoriskt att redovisa utsläpp enligt scope 1 och scope.